Outplacement forløb for afskedigede ansatte viser socialt ansvar

Sidste efterår befandt jeg mig som personaleansvarlig for en marketingafdeling i den pressede situation at være tvunget til at give en fyreseddel til tre af mine medarbejdere. I den forbindelse tog vi også en beslutning om at tilbyde et outplacement forløb for de medarbejdere, som blev fyret. Dermed fik vi nemlig en mulighed for at give dem mod på at komme videre i deres karriere. Det var vi enige om, at vi i det mindste kunne gøre, eftersom vi faktisk var glade for deres indsats. Som et resultat af krisen var vi i virksomheden ikke desto mindre nødsaget til at spare på budgettet.

Den mest væsentlige fordel ved at bruge penge på at give de afskedigede medarbejdere i virksomheden et outplacement forløb ved en ekstern partner har været, at vi også i opsigelsesperioden har haft nogle fleksible samt smilende medarbejdere i afdelingen. Ydermere har de planlagte outplacement forløb for de medarbejdere, som blev ramt af fyring bevirket, at afdelingens øvrige personale lettere har accepteret de mange forandringer i kølvandet på opsigelserne. Outplacement forløbene udviklede sig derfor til at blive en vej til at udtrykke et ansvar for vores medarbejdere såvel som sikre en positiv afvikling i en særdeles svær proces.

For de pågældende medarbejdere har deres outplacement forløb også gjort en enorm forskel. Undervejs i deres opsigelsesperiode har de alle haft glæde af at få sparring fra outplacement rådgiver fra et rekrutteringsfirma der ikke alene har bidraget med gode råde om at lave en god jobansøgning og cv til passende stillinger. Jobsøgningskonsulenten har dertil ydet en kompetent rådgivning, som har givet de berørte ansatte den bedst mulige assistance til at få afdækket deres jobmæssige kompetencer og forestående muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor har de følt sig klar til at søge et nyt arbejde.

Skal du gennemføre en fyringsrunde i din afdeling, eller er du nødsaget til at afskedige en enkelt medarbejder? Lige meget hvad årsagen til afskedigelsen er og det reelle omfang af en fyringsrunde, er outplacement for den eller de afskedigede medarbejdere en fordelagtig investering for både arbejdspladsen og de ansatte, der blev afskediget. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra min afdeling, vil jeg således anbefale på det kraftigste, at man i vid udstrækning vælger at bruge penge på outplacement forløb, hvis man fyrer personale.

Hvis du i stedet selv blevet fyret, og føler du, at det er svært at bevare overblikket over, hvordan du skaffer et andet drømmejob? Så kan det også være oplagt for dig at overveje om der er en chance for, at din forhenværende arbejdsgiver måske er villig til at hjælpe dig videre ved at investere i et outplacement vejledningsforløb. I den forbindelse kan din tillidsmand som udgangspunkt være behjælpelig med at få skrevet et outplacement forløb ind i din opsigelsesperiode. På denne måde sikrer du dig nemlig et fantastisk udgangspunkt for at bruge opsigelsen på en konstruktiv måde og sætte nogle andre mål for din karrieremæssige fremtid.