En perfekt hjælp til alle arbejdspladser er et velfungerende vikarbureau

I får flere plusser, hvis din virksomhed benytter et erfarent vikarbureau. Et godt vikarbureau er således i de fleste tilfælde en effektiv assistance for et firma af en hvilken som helst størrelse. Uden at spilde jeres tidsmæssige såvel som økonomiske ressourcer på afskedigelser eller ansættelser i henhold til det aktuelle behov, kan dit firma helt gnidningsløst sørge for, at bemandingen konstant er optimal. Det medfører, at din virksomhed har mulighed for at regulere antallet af medarbejdere efter jeres aktuelle behov ift. perioder med øget arbejdspres samt nedsat arbejdspres. Af den grund er brugen af et vikarbureau en fleksibel samarbejdsmulighed, bl.a. i tilfælde af langtidssygemeldinger, afholdelse af ferie, midlertidige spidsbelastninger og så videre.

I min funktion som HR-ansvarlig i et mindre firma inden for forlagsverdenen, anvendte mine nærmeste kollegaer samt jeg i de to første år i firmaet talrige af virksomhedens ressourcer på ansættelser samt afskedigelser af personale. En gammel læsepartner fra universitetet, som også er HR-konsulent i et lignende firma, fortalte om hendes gode samarbejde med et fast vikarbureau, ude til en konference. Med det samme kom det bag på mig, hvor gode erfaringer hendes afdeling alt andet lige havde haft med anvendelsen af det pågældende vikarbureau. Alt det det i virkeligheden er muligt at få assistance til fra et vikarbureau, tog mig ydermere på sengen. Det samme vikarbureau, har vores firma haft et velfungerende samvirke med, siden dengang. Ved flere tilfælde, hvor vores firma har behøvet ekstra hjælp i en dag eller evt. i halve & hele år, har dette vikarbureau først og fremmest sikret os vikarer havende de rette kompetencer til det aktuelle behov helt uden ventetid. Vores fordele med denne løsning er ofte, at flertallet af de vikarer, vi får ud, har arbejdet for det samme vikarbureau i en lang periode.

Hvilke kandidater, som er i stand til at tilbyde os den mest effektive arbejdsindsats, har konsulenterne på vikarbureauet som følge deraf en god fornemmelse af. Imens mit firma bare skal af med et fast beløb per time til vores vikarbureau, ordner vores vikarbureau desuden alle opgaver som blandt andet løn, pension mm., i forbindelse med netop denne vikarordning. Udelukkende ifm. vikarassistance, brugte vores virksomhed vikarbureauet i begyndelsen. Men da vi fik et større indblik i fordelene & mulighederne ved vores vikarbureau, så vi vores snit til at uddelegere andre tidskrævende HR-opgaver til vores vikarbureau ifm. projektansættelser plus ved faste ansættelser.

Erfaringen viser, at vikarbureauets konsulenter har kendt os såvel som de potentielle nye medarbejdere fantastisk godt. Vikarbureauets konsulenter har på det grundlag evnet at formulere en konkret beskrivelse af jobbets indhold i forhold til det aktuelle opgaver plus behov, samt formidle dialogen med de absolut bedste aspiranter samt gennemføre relevante tests af aspiranterne for vores virksomhed. Konceptet ved navn Try & Hire, hvor vores virksomhed efter tre måneders vikaransættelse kan gå videre med at fastansætte vikaren helt uden at have flere omkostninger til ydelserne fra vores vikarbureau, har vi tillige haft gode erfaringer med.